Czytelnia Internetowa

Nadrzędna kategoria: ROOT Opublikowano: wtorek, 13, styczeń 2009
grafika
Od stycznia 2006 r. uruchomiona została w bibliotece „czytelnia internetowa”. Stało się to możliwe dzięki akcji realizowanej ze środków budżetowych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w programie Ikonk@. Biblioteka posiada  trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Zapewnienia to mieszkańcom powszechny i łatwy dostępu do Internetu.
REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
ZASADY OGÓLNE
 1. Czytelnia Internetowa umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy, przede wszystkim w celach edukacyjnych (poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu).
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać po uzgodnieniu  z bibliotekarzem i wpisaniu się do odpowiedniego rejestru.
 3. Czas korzystania z Czytelni Internetowej wynosi 1 godzinę w celach edukacyjnych, 30 minut w celach rozrywkowych, po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba (wyjątkowo 2 osoby).
 5. Czytelnia Internetowa czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Użytkownik ma obowiązek:
 1. Zachować ciszę w Czytelni Internetowej.
 2. Korzystać tylko z nowych, nie uszkodzonych nośników informacyjnych.
 3. Niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych.
Użytkownikowi zabrania się:

 1. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania  i danych.
 2. Korzystania ze stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub zawierających treści obraźliwe, wykorzystywania Internetu do czynności niezgodnych z prawem.
 3. Spożywania napojów i artykułów spożywczych podczas pracy z komputerem.
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę Użytkownika i w razie konieczności przerwać sesję, w przypadku korzystania niezgodnego z regulaminem.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 3. Użytkownik może zapisywać wyszukane informacje na własnym nośniku,po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 4. Biblioteka umożliwia wydrukowanie tekstów czarno-białych po uiszczeniu opłaty wg obowiązującego cennika.
 5. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Czytelni Internetowej  na okres wskazany przez bibliotekarza.
Odsłony: 2123