Historia i działalność

Nadrzędna kategoria: ROOT Opublikowano: wtorek, 13, styczeń 2009
Z HISTORII BIBLIOTEKI
Z opowiadań mieszkańców gminy Górzno wynika, że początki działalności biblioteki przypadają na rok 1945.
Na początku bibliotekę zastępował punkt wymiany książek, które pochodziły z darów, którego  założycielem był Jan Szczęśniak zam. Górzno.
Dopiero w 1946 r. punkt otrzymał prawa biblioteki samorządowej, wyposażonej wówczas w trzy szafy, w których umieszczono księgozbiór liczący 600 vol.
W 1954 r. w związku z reformą administracyjną biblioteka w Górznie otrzymała prawa Biblioteki Gromadzkiej, a w 1974 r. otrzymała rangę Gminnej Biblioteki z siedzibą w Górznie .
Od 1994 r. placówka stała się biblioteką samorządową. W latach 1951-1978 działalnością biblioteki kierowała Stefania Wawer, a od 1979 r. Halina Sekuła.
Dawniej biblioteka mieściła się w starym budynku obok dawnego Urzędu Gminy.
Od 01.09.2001 zlokalizowana jest w budynku Publicznego Gimnazjum w Górznie, z oddzielnym wejściem z placu szkolnego.
Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 18 tyś. vol., a korzysta z niego ok. 1000 czytelników, którzy wypożyczają w ciągu roku ponad 17 tyś. vol.
Od stycznia 2006 r. uruchomiona została w bibliotece „czytelnia internetowa” z programu „Ikonka”. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu dla wszystkich mieszkańców.
Od 2009 r. biblioteka założyła własną stronę internetową i udostępnia katalog książek opracowanych elektronicznie.
Odsłony: 1956